Circulariteit in aanbestedingen

Draaiend reuzenrad dat circulariteit als een continu processen uitbeeldt.

Duurzaamheid in aanbestedingen is inmiddels een harde eis. Publieke organisaties nemen vaker harde duurzaamheidseisen op in hun aanbestedingen. Daarmee wordt circulariteit in aanbestedingen mede bepalend voor wie de opdracht krijgt. Maar dat betekent nog niet dat er met het huidige tempo de nationale doelstellingen voor energieneutraliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid voor 2050 worden bereikt. Creativiteit en innovatief doordenken over je eigen proces wordt daarmee essentieel om dat grote contract te winnen!