Draaiend reuzenrad dat circulariteit als een continu processen uitbeeldt.

Circulariteit in aanbestedingen

“40% is soms nu al bepalend  voor wie de opdracht krijgt”

Duurzaamheid in aanbestedingen is inmiddels een harde eis. Publieke organisaties nemen vaker harde duurzaamheidseisen op in hun aanbestedingen. Daarmee wordt circulariteit in aanbestedingen mede bepalend voor wie de opdracht krijgt. Maar dat betekent nog niet dat er met het huidige tempo de nationale doelstellingen voor energieneutraliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid voor 2050 worden bereikt.

Instrumenten om duurzaamheid te meten

In 2019 speelde duurzaamheid een rol in 35,2% van het aantal openbare aanbestedingen. In de regel is de laagste prijs dan bepalend voor wie de opdracht krijgt. Dan ontbreken de prikkels, de tijd en de mogelijkheden om duurzame ideeën in te brengen. Het risico is dan te groot dat de opdracht naar een ander gaat. Bij de categorie duurzaamste aanbestedingen is duurzaamheid voor meer dan 40% bepalend voor wie de opdracht krijgt, waardoor de prijs veel minder dominant wordt. Andere zaken gaan bepalend zijn voor het winnen van een aanbesteding. Zoals bijvoorbeeld het door Rijkswaterstaat gehanteerde rekeninstrument, de Milieukostenindicator- MKI in jargon – dat een hogere waarde toekent aan minder vervuilende en herbruikbare materialen en methodes.

Creativiteit en doordenken over je eigen proces

De gehele cyclus wordt zo gewaardeerd van wieg tot graf. Hoe lager de MKI-waarde, hoe duurzamer. Een lagere MKI-waarde betekent veelal ook CO2-reductie en een bijdrage aan de doelen van de Circulaire Economie. Rijkswaterstaat gebruikt de MKI-waarde als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Voor het aanbestedingsproces betekent dit ook dat verder zult moeten kijken waar je toegevoegde waarde kan liggen. En dat geldt voor alle sectoren. Creativiteit en doordenken over je eigen proces wordt daarmee  sturend om dat grote contract te winnen!

De transitie naar een circulaire economie is niet alleen een Nederlandse uitdaging. De roadmap van de NEN geeft inzicht over hoe zij de komende jaren inspeelt op wereldwijde, Europese en nationale ontwikkelingen en daar een bijdrage aan levert.

Lees hier verder:

Roadmap CirculaireEconomie NEN (PDF)

#circulair #circulaireeconomie #aanbestedingen #tenders #tendermanagement #innovatie