Tender Trends

Praktische tips aan iedereen voor: tenderen, aanbestedingen en contracten winnen voor: werken, leveringen en diensten voor de publieke sector.  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Maar ook  inspirerende stellingnames, overdenkingen en meningen over de markt en de ontwikkelingen bij de overheid.

Draaiend reuzenrad dat circulariteit als een continu processen uitbeeldt.

Circulariteit in aanbestedingen

Duurzaamheid in aanbestedingen is inmiddels een harde eis. Publieke organisaties nemen vaker harde duurzaamheidseisen op in hun aanbestedingen. Daarmee wordt circulariteit in aanbestedingen mede bepalend voor wie de opdracht krijgt. Maar dat betekent nog niet dat er met het huidige tempo de nationale doelstellingen voor energieneutraliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid voor 2050 worden bereikt. Creativiteit en innovatief doordenken over je eigen proces wordt daarmee essentieel om dat grote contract te winnen!

Lees verder »

Happy LEGO en management lessen

Afgelopen maand samen met een enthousiaste zoon van bijna tien, want beloofd voor zijn verjaardag, het LegoHouse in Billund in Denemarken bezocht. The LegoHouse is voor de echte Lego Freaks “The Holy Ground” en alles op het gebied van Lego is er in de overtreffende trap te vinden. De volledige geschiedenis van Lego wordt er uitgelicht.

Lees verder »