Draaiend reuzenrad dat circulariteit als een continu processen uitbeeldt.

Circulariteit in aanbestedingen

Duurzaamheid in aanbestedingen is inmiddels een harde eis. Publieke organisaties nemen vaker harde duurzaamheidseisen op in hun aanbestedingen. Daarmee wordt circulariteit in aanbestedingen mede bepalend voor wie de opdracht krijgt. Maar dat betekent nog niet dat er met het huidige tempo de nationale doelstellingen voor energieneutraliteit, circulariteit en klimaatbestendigheid voor 2050 worden bereikt. Creativiteit en innovatief doordenken over je eigen proces wordt daarmee essentieel om dat grote contract te winnen!

Lees verder »
Wopke Hoekstra en de toelichting op de miljoenennota in 2020

Miljoenennota en aanbestedingen

Een flink aantal plannen dat het kabinet Rutte III op Prinsjesdag presenteerde, raakt de ondernemers. Een korte analyse op de Miljoenennota voor wat de aanbestedingen betreft.

Lees verder »

Happy LEGO en management lessen

Afgelopen maand samen met een enthousiaste zoon van bijna tien, want beloofd voor zijn verjaardag, het LegoHouse in Billund in Denemarken bezocht. The LegoHouse is voor de echte Lego Freaks “The Holy Ground” en alles op het gebied van Lego is er in de overtreffende trap te vinden. De volledige geschiedenis van Lego wordt er uitgelicht.

Lees verder »